เว็บสล็อตคณะกรรมการพาราลิมปิกกรีก

เว็บสล็อตคณะกรรมการพาราลิมปิกกรีก

คณะกรรมการเว็บสล็อตพาราลิมปิกแห่งเฮลเลนิกได้ทำงานร่วมกับผู้ลี้ภัยที่ทุพพลภาพ เพื่อเป็นเครื่องมือในการรวมสังคมที่ประสบความสำเร็จในสังคมอุปถัมภ์ของพวกเขากีฬาพาราและกิจกรรมทางกายสามารถมีค่าอย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่สำหรับสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้เข้าร่วมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในบริบทของการรวมและการบูรณาการทางสังคมด้วย

ในกรีซ คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งกรีก (HPC) 

ได้ใช้กีฬาเป็นกิจกรรมบูรณาการสำหรับผู้ลี้ภัยที่มีความพิการ HPC เริ่มโครงการนำร่องในปี 2559 ซึ่งนำไปสู่การมีส่วนร่วมของนักกีฬาผู้ลี้ภัยที่มีความพิการในริโอ 2016 Paralympic Games ตั้งแต่นั้นมา คณะกรรมการพาราลิมปิกของกรีกได้จัดโปรแกรมหลายรายการซึ่งส่งผลให้มีผู้ลี้ภัยที่มีความพิการ 25 คนเข้าร่วมในกีฬาพาราลิมปิกโปรแกรมแรกเริ่มต้นด้วยการสนับสนุนของมูลนิธิ Agitos และคณะกรรมการพาราลิมปิกสากลในปี 2559 ตามด้วยโครงการSTEADY (กีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมพลังให้กับเยาวชนผู้พลัดถิ่น) (2019-2021) ซึ่งได้รับทุนจาก โครงการ Erasmus+ Sport ของคณะกรรมาธิการยุโรปรวมถึงโครงการ RePower (Refugee Power) โดยร่วมมือกับ Equal Society ภายใต้กองทุน Active Citizens

โครงการทั้งสามมีวิสัยทัศน์ในการเพิ่มการมีส่วนร่วมด้านกีฬาของเยาวชนที่มีความทุพพลภาพโดยการส่งเสริมการเป็นอาสาสมัครและการเข้าถึงผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยอย่างเท่าเทียมกันในการเล่นกีฬาระดับรากหญ้า ในการทำเช่นนั้น พวกเขามุ่งเน้นไปที่การเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับกีฬาพาราในชุมชนผู้ลี้ภัย การเปลี่ยนกระบวนทัศน์และการย้ายผู้ลี้ภัยที่มีความทุพพลภาพจากขอบให้กลายเป็นสมาชิกที่สำคัญของชุมชนการกีฬาการรวมบุคคลที่มีความทุพพลภาพในการเล่นกีฬาเป็นความท้าทายที่จะยิ่งใหญ่ขึ้นเมื่อบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ลี้ภัย นอกจากความทุพพลภาพแล้ว อุปสรรคเพิ่มเติมที่ตรวจพบในโครงการของเรายังรวมถึงปัญหาทางภาษา ความเครียดทางจิตใจ การเลือกปฏิบัติ และการแพ้ ข้อจำกัดทางเพศ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเหตุผลทางวัฒนธรรมหรือศาสนา ได้รับการระบุว่าเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับผู้หญิง

การขาดการทำงานร่วมกันและเครือข่ายที่มีอยู่ระหว่างองค์กร

สหพันธ์กีฬาและองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัยก็เป็นสิ่งที่ท้าทายเช่นกัน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งกรีกและพันธมิตรได้รวบรวมประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับความท้าทายเหล่านี้และแนวทางปฏิบัติที่จำเป็นสำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอุปสรรคเหล่านี้บางอย่างเป็นสิ่งที่ท้าทายที่จะเอาชนะ การทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรในยุโรปของเราได้นำเสนอโอกาสในการค้นพบจุดร่วมและกำหนดวิธีการและกิจกรรมของโครงการในลักษณะที่จะเป็นประโยชน์มากที่สุดสำหรับการรวมผู้ลี้ภัยที่มีความพิการ รวมไปถึง:

ความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายกับองค์กรพัฒนาเอกชน รัฐบาล และสหพันธ์กีฬาสิ่งจูงใจสำหรับสโมสรกีฬาและสหพันธ์ที่จะรวมผู้ลี้ภัยที่มีความทุพพลภาพไว้ในโปรแกรมของพวกเขา

กิจกรรมกีฬาในค่ายผู้ลี้ภัยเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการประสานงาน เช่น การให้บริการรับส่งไปและกลับจากสถานที่เล่นกีฬาการเปลี่ยนแปลงกรอบกฎหมายเพื่อส่งเสริมให้องค์กรกีฬาเชิญและรวมผู้ลี้ภัยที่มีความทุพพลภาพในวงการกีฬาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนพลัดถิ่นทุพพลภาพในกีฬาประเภททีม เพื่อเพิ่มโอกาสในการรวมสังคมการเสวนาโดยนักกีฬาผู้พิการ พาราลิมปิก และสมาชิกทีมผู้ลี้ภัยพาราลิมปิกในค่ายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ลี้ภัยเล่นกีฬา 

ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรที่ทำงานร่วมกับส่วนราชการและองค์กรกีฬา

เชิญชวนโค้ชและผู้บริหารหญิงเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยหญิง

อบรมผู้เชี่ยวชาญภาคสนาม โค้ช นักสังคมศาสตร์ นักข่าว

ผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยที่มีความพิการเป็นตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่มองไม่เห็นซึ่งถูกบังคับให้ออกจากประเทศของตนในสถานการณ์ที่เสียเปรียบ แต่นี่เป็นความท้าทายที่เรียกร้องให้สหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกรับผิดชอบและดำเนินการ กีฬา Para มีความสามารถเฉพาะตัวในการก้าวข้ามอุปสรรคด้านภาษา วัฒนธรรม และสังคม และเป็นเวทีที่ยอดเยี่ยมสำหรับกลยุทธ์การรวมและการปรับตัว ความนิยมในระดับสากลของกีฬาและผลประโยชน์ด้านการพัฒนาทางกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจทำให้กีฬาดังกล่าวเป็นเครื่องมือในอุดมคติสำหรับการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของคนพิการ

และการเข้าถึงผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยอย่างเท่าเทียมกันในการเล่นกีฬาระดับรากหญ้า ในการทำเช่นนั้น พวกเขามุ่งเน้นไปที่การเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับกีฬาพาราในชุมชนผู้ลี้ภัย การเปลี่ยนกระบวนทัศน์และการย้ายผู้ลี้ภัยที่มีความทุพพลภาพจากขอบให้กลายเป็นสมาชิกที่สำคัญของชุมชนการกีฬาการรวมบุคคลที่มีความทุพพลภาพในการเล่นกีฬาเป็นความท้าทายที่จะยิ่งใหญ่ขึ้นเมื่อบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ลี้ภัย นอกจากความทุพพลภาพแล้ว อุปสรรคเพิ่มเติมที่ตรวจพบในโครงการของเรายังรวมถึงปัญหาทางภาษา ความเครียดทางจิตใจ การเลือกปฏิบัติ และการแพ้ ข้อจำกัดทางเพศเว็บสล็อต